Ponuka skúšok vo víne, v muštoch, výrobkoch na báze vína a v nealkoholických nápojoch

Stanovenie alkoholu pyknometricky Stanovenie alkoholu ebulioskopicky Stanovenie hustoty
Stanovenie obsahu celkových kyselín (ako kyselina vínna) Stanovenie prchavých kyselín (ako kyselina octová) Stanovenie bezcukorného extraktu
Stanovenie kyselín KV/KJ Stanovenie kyseliny sorbovej Stanovenie redukujúcich cukrov
Stanovenie oxidu siričitého voľného Stanovenie oxidu siričitého voľného po odpočte kys. askorbovej Stanovenie oxidu siričitého celkového
Stanovenie prítomnosti syntetických farbív Stanovenie tlaku oxidu uhličitého Stanovenie pH
Stanovenie cukornatosti refraktometricky Stanovenie bielkovinovej stability (bentonit) Určenie dávok bentonitu
Stanovenie železa fotometricky Stanovenie organických kyselín izotachoforeticky Overenie ebulioskopu
Stanovenie celkového počtu mezofilných aeróbnych a fakultatívneanaeróbnych mikroorganizmov Stanovenie počtu kvasiniek a plesní Stanovenie obsahu asimilovateľného dusíka titračne
Mikrobiologická kontrola technologických zariadení (otery) Stanovenie polyfenolov Celková analýza tichého vína pred uvedením na trh
Celková analýza vína s pretlakom CO2 pred uvedením na trh Chemická analýza vína za účelom certifikácie

Ponuka zakladných roztokov na prevádzkové analýzy

Kyselina sírová Škrobový maz KOH Hydroxid sodný
CuSO4 Fehling I Fehling II Thiosíran sodný
Octan olovnatý Fosforečnan sodný Jodid draselný Jód

Ďalšie činnosti

Testovanie novoodporúčaných prípravkov od domácich a zahraničných dodávateľov Spolupráca na overovaní a zavázdaní nových metód skúšania s inými organizáciami
Predaj prípravkov do vína na ošetrenie a stabilizáciu Predaj laboratórnych zariadení a potrieb