Stery odoberáme z plniacej linky, prípadne jej prostredia a z výpustných ventilov.

Postup pri odbere sterov:

  • Z plniacej linky a jej prostredia
    • otvoriť sterovú tyčinku, odšróbovať uzáver a vykonať oter z určitého miesta- (napr. ihla plniacej linky, dvierka linky a iné), tyčinku opatrne vrátiť do skúmavky, uzavrieť, poriadne pretrepať a čo najskôr doručiť do laboratória
  • Z výpustných vetilov
    • Vonkajšiu časť potrieť liehom a opáliť plameňom, až potom môžeme urobiť oter. Oter robíme z vnútorných častí!!
    • otvoriť sterovú tyčinku, odšróbovať uzáver a vykonať oter z vnútornej časti výpustu, tyčinku opatrne vrátiť do skúmavky, uzavrieť, poriadne pretrepať a čo najskôr doručiť do laboratória

Sterové tyčinky je potrebné doručiť do laboratória najneskôr do 24 hodín od vykonania oteru! Skladovať v chladničke!

Sídlo vinlabu